• -
  • +

2006: reality > fiction

Hasłem przewodnim tej edycji stało się: reality fiction. Chcieliśmy, by nie tylko stanowiło ono definicję prezentowanych  przedstawień lecz stało się punktem wyjścia do dyskusji. Współcześni artyści teatru często zadają siebie pytanie o realność otaczającego nas świata, badają granice pomiędzy fikcją i rzeczywistością. Jest to pytanie odwieczne i zwłaszcza w teatrze, z racji jego natury, stanowiące wdzięczne pole do artystycznych eksploracji, tym niemniej dzisiaj nabiera nowego znaczenia. Ingerencja wszelkiego rodzaju mediów w nasze życie staje się coraz bardziej brutalna, zmieniając nasze postrzeganie. Podział między tym, co prawdziwe, a co fikcyjne, staje się nieczytelny. Dawne kryteria już nie pasują, rzeczywistość to już nie rzeczywistość, tylko „reality” – prawdziwy staje się obraz, a nie to, co odwzorowuje. Na każdym kroku towarzyszą nam ekrany, utrata wizerunku jest gorsza od utraty twarzy, zawsze też mamy pod ręką światy wirtualne, gdzie możemy kreować nieskończone warianty samego siebie.
Artyści, których zaprosiliśmy do Krakowa, na różne sposoby poruszają temat fikcyjności rzeczywistości i realności fikcji: z samych siebie i swojego życia tworzą postacie sceniczne, zajmują się teoriami spiskowymi, budują światy równoległe, badają stany deliryczne i wizje narkotykowe, pytają o prawdziwość tego, co widzimy. Łączy te przedstawienia wspólny niepokój, przebijający się mniej lub bardziej wyraźnie: czy nasze życie dzieje się naprawdę? I co to znaczy „naprawdę”? Czy ktoś jest w stanie dać nam gwarancję, przystawić stempel, potwierdzający realność naszego istnienia?