• -
  • +

2008: relacje/NARRACJE/granice

Kontynuując zapoczątkowaną kilka lat temu linię programową festiwalu, w tym roku również zakreśliliśmy tematyczny obszar artystycznych poszukiwań. Podczas 33. edycji KRT pragniemy szczególnie uważnie przyjrzeć się procesowi konstruowania współczesnej teatralnej narracji. Wydaje się, że w obszarze najnowszego teatru następuje swego rodzaju powrót do rozmaitych technik narracyjnych, odrzuconych czy zapomnianych przez teoretyków postdramatu. Na festiwalu spróbujemy skonfrontować zarówno realizacje bliskie estetyce postdramatycznej, jak i te skupiające się wokół bardziej tradycyjnie pojętej narracji. Chcemy także przyjrzeć się temu, w jaki sposób w tych spektaklach kształtowany jest sceniczny komunikat oraz jakie są współczesne formy budowania tak relacji między postaciami, jak i relacji aktora z widzem.