• -
  • +

2009: wielogłos → współbrzmienie

Aktywność w wielu dziedzinach sztuki (teatrze, muzyce, tańcu, filmie, działaniach międzygatunkowych) zdecydowanie wyróżnia tegorocznych gości Reminiscencji. Zapewne z tej ścisłej zależności zrodziły się spektakle przesiąknięte szeroko rozumianą muzycznością, która zainspirowała temat tegorocznej edycji. Polifonia i chaotyczna fala dźwięków, jakimi atakuje nas współczesność stają się punktem wyjścia dla zbudowania spektakli preparujących sens z nieporządku. Różnorodne środki wyrazu i pomysły na teatr, wplatanie w spektakl elementów teatru tańca, korzystanie z nowych mediów, zakorzenienie w muzyce, rytmie – wszystko to, zorganizowane w spektakl, buduje spójną wypowiedź artystyczną. Nowością w tym roku jest szersza prezentacja dokonań i obszarów pracy zaproszonych teatrów oraz rozbudowany program wydarzeń dodatkowych. Spektaklom towarzyszyć będą spotkania z twórcami poszczególnych grup, podczas których spróbujemy nazwać fenomen interdyscyplinarnego myślenia o teatrze.