reminestencjeKrakowskie Reminiscencje Teatralne w 2015 roku obchodzą czterdziesty jubileusz. Z tą rocznicą związany będzie tzw. podtytuł festiwalu: 40 Off KRT oraz nowe logo. Festiwal przypomni swoje korzenie, poprzez wystawy oraz działania tzw. „retrospektywne” związane z przybliżeniem historii najistotniejszych prezentacji z ostatnich 40 lat. Celem festiwalu jest zwrócenie uwagi na współczesny Off, jako „awangardę sztuki podziemia”, szukając źródeł teatru, w sensie rytuału i obrzędu, angażując czynnie odbiorcę. Festiwal będzie pewnego rodzaju konfrontacją z kulturą teatru instytucjonalnego, gdzie łączą się ze sobą sztuki wizualne z żywym słowem, ruchem oraz muzyką.

Tegoroczna edycja zaprasza widzów do dyskusji dotyczącej kondycji i miejsca sztuki we współczesnym świecie. Wybrane tematy programu i sposoby ich realizacji będą intensywnie oddziaływać na zmysły i jednocześnie skłaniać do zajęcia konkretnego stanowiska – mobilizacji, troski o lepszy świat, wyrażenie buntu wobec niedoskonałości, braku tolerancji czy fanatyzmu. Mimo wielu zmian, to nadal będzie międzynarodowy festiwal idei, który cechować będzie dynamika wydarzeń pod względem kulturowym i tożsamościowym. Podkreślą to jeszcze działania w przestrzeni miejskiej która, niekoniecznie dedykowana jest adaptacji teatralnej.

A wszystko to pod kierunkiem Any Nowickiej i Moniki Kufel – założycielek Teatru Barakah.