Bohaterowie świata z tekstów izraelskiego dramaturga, Hanocha Levina, będący skupiskami cech i emocji pochodzących z różnych miejsc na skali społecznej abstrakcji i różnych diagnoz chorób psychicznych, każdego dnia toczą bój z losem, będący na zawsze w człowieczy los wpisany. Marzą i śnią o KRAINIE SZCZĘŚCIA, do której kroczą, krok po kroku, człap człap, dzień za dniem, na różne sposoby, w różnym tempie, rytmie…

 

Organizatorzy 41. Krakowskich Reminiscencji Teatralnych postanowili, wychodząc od twórczości Hanocha Levina, poświęcić tegoroczny festiwal sztuce inspirowanej kulturą
i tradycją izraelską. Przez sześć dni października o różnych porach dnia i nocy, w różnych miejscach Krakowa, na różne sposoby będziecie mieli okazję uczestniczyć w kilkudziesięciu wydarzeniach, w tym w spektaklach teatralnych, performance’ach, koncertach, wystawach, pokazach filmowych, warsztatach i wykładach. Towarzyszyć Wam będzie grupa ponad stu artystów wywodzących się z różnych krajów i kultur, obywateli świata, którzy wiekiem, pochodzeniem czy artystycznym CV czasem tak często się od siebie różnią, a których działania łączy hasło KRAINA SZCZĘŚCIA. Zespoły teatralne i artyści z Izraela poprzez sztukę przybliżą Wam kulturę tego kraju i skomentują obecną w nim sytuację. Teatry z Polski zaprezentują spektakle powstałe na podstawie tekstów Hanocha Levina, które wciąż, siedemnaście lat po jego śmierci, trafnie komentują rzeczywistość. W ramach cyklu KRAINA SZCZĘŚCIA odbędą się trzy premiery teatralne i specjalny pokaz jednego z najważniejszych polskich teatrów niezależnych. Międzynarodowy charakter festiwalu dopełni występ niemieckiej performerki oraz warsztaty i koncert nowozelandzkiego muzyka, który występował kiedyś nawet na kole podbiegunowym. Całość zaś brzmieć będzie klezmerską nutą w wykonaniu najlepszych w swoich instrumentach muzyków.

Hanoch Levin swą teatralną drogę zaczynał w studenckim podziemiu, co sprawia, że świetnie wpisuje się w ideę Krakowskich Reminiscencji Teatralnych, wciąż – jak zawsze – otwartych przede wszystkim na sztukę offową, nieinstytucjonalną, będącą poza komercyjnym obiegiem. Wiele scen zostanie w tym roku oddanych artystom niezależnym, młodym, których sztuka daleka jest od codziennego mainstreamu. Będą miały również miejsce debiuty studentów
z PWST.

Podczas 41. Krakowskich Reminiscencji Teatralnych artyści, bezpośrednio, pośrednio, dosadnie, abstrakcyjnie, ironicznie i jak tylko sobie wymarzą postarają się sprawić, by otaczający nas świat na te sześć dni października stał się reminiscencją KRAINY SZCZĘŚCIA. Po raz kolejny, niczym kolejni levinowscy bohaterowie wybieramy się w podróż w jej poszukiwaniu i Was serdecznie w tę podróż zapraszamy!

The characters in the plays of Israeli playwright Hanoch Levin, who combine extremely diverse traits and emotions, and represent a wide range on the scale of social abstraction and intensity of mental illnesses, all struggle daily with their fate, an irrevocable factor of the human condition. They dream of the LAND OF HAPPINESS, the final destination of their slow, incessant journey; each in their own way, at their own pace and rhythm.

The directors of the 41 st Cracow Theatrical Reminiscences saw Hanoch Levin’s works as an interesting starting point for this year’s edition, dedicated to art inspired by Israeli culture and tradition. The six days and nights of October will give you an opportunity to witness, in different parts of Kraków and in equally diverse ways, dozens of events, including plays and performance art events, concerts, exhibitions, screenings, workshops and lectures. You will encounter over a hundred artists from different countries and cultures, all of whom are citizens of the world of diverse ages, origins or artistic backgrounds, yet they all refer to the idea of the LAND OF HAPPINESS. Several theatre groups and artists from Israel will introduce you to the culture of their country and shed light on its current social situation, while their Polish counterparts prepared a selection of plays based on works by Hanoch Levin, which, even seventeen years after the playwright’s passing, still aptly comment on our reality. This year’s edition will feature three premieres and a special performance by one of Poland’s leading independent theatres. The festival’s international roster will also include a German performance artist and a musician from New Zealand, who once even performed beyond the Arctic Circle, and now comes to Kraków with both a concert and a workshop; as for the main musical theme: klezmer, interpreted by masters in their respective instruments.

In its beginnings, Hanoch Levin’s dramatic career was tied to student independent theatre, thus he matches the whole concept of the Cracow Theatrical Reminiscences, which is being always open to alternative, non-institutional art, remaining outside the commercial circuit. Many stages will belong this year to young, independent artists, whose art steers clear of the mainstream. The festival will also feature debut performances by students of the Ludwik Solski Academy for the Dramatic Arts.

Whatever their form of expression—straightforward, indirect, abstract, ironical, or any other they please—the artists performing at the 41 st Cracow Theatrical Reminiscences will attempt to shape the world around, for these six days of October, into a reminiscence of the LAND OF HAPPINESS. Once again, come and join Levin’s characters and ourselves in its pursuit!