MOBILNA AKADEMIA

MA_1_wwwFundamentalne cele akademii stawiają przed nią zadania wykraczające poza standardy szkoły czy doraźność mistrzowskiego warsztatu – jej podstawą jest potrzeba wzbogacenia refleksji o współczesnej sztuce performatywnej i umiejętność jej krytycznego analizowania w bogatym kontekście europejskim. Mobilna Akademia będzie działać objazdowo – podczas festiwali teatralnych, organizowanych przez partnerów projektu we współpracy z lokalnymi ośrodkami akademickimi, z pismami specjalistycznymi, przy udziale ekspertów z zagranicy. Nie będzie szkołą, a powiększającą się siecią powiązań. Mobilny charakter kształcenia polegać ma na cyklicznym, ale zmiennym co do czasu i miejsca, charakterze spotkań wykładowców z uczestnikami. Odbywać się one będą w kilkudniowych, intensywnych sesjach, w różnych miejscach i przy okazji festiwali, zachowując przez rok tę samą grupę uczestników. Grupa uczestników każdego roku weźmie udział w 3 festiwalach teatralnych/tanecznych, organizowanych przez partnerów projektu. Akademia będzie miała charakter warsztatów, prowadzonych przez międzynarodową kadrę i każdorazowo odbędzie się podczas festiwalu, którego spektakle będą stanowić podstawę do pracy podczas zajęć MA.

ZOBACZ WIĘCEJ

Ciagi znakow KOLOR pl

Projekt Nowy teatr – nowy odbiorca. Rozwój międzyregionalnej sieci współpracy partnerskiej – przepływ doświadczeń – wymiana idei jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

Partnerzy projektu:

Homo_Novus_420_200INIDISCIPLIANRE