Akredytacje

AKREDYTACJE

Podstawowym warunkiem uzyskania akredytacji na 41. Krakowskie Reminiscencje Teatralne jest przesłanie wypełnionego Formularz akredytacji KRT na adres press@krt-festival.pl lub pocztą nie później niż do 28.09.2016 r.
Akredytacje będą potwierdzane przez Biuro Prasowe Krakowskich Reminiscencji Teatralnych drogą mailową najpóźniej do 5 października 2016 r. Akredytacje będzie można odbierać od 5 października 2016 r. w Centrum Festiwalowym Krakowskich Reminiscencji Teatralnych. Do wejścia na pokaz upoważnia TYLKO okazanie akredytacji w formie identyfikatora wraz z biletem na wybrane wydarzenie.

Pobierz: FORMULARZ AKREDYTACJI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI DZIENNIKARSKICH
7-12 października 2016

OTRZYMANIE AKREDYTACJI
1. Akredytacje dziennikarskie przyznawane są czynnym zawodowo dziennikarzom. Akredytacje są bezpłatne i imienne.
2.  Akredytacja uprawnia do wejścia na wybrane wydarzenia zaznaczone w formularzu akredytacyjnym.
3. Akredytacje dla fotoreporterów uprawniają do wejścia tylko na wskazane przez organizatora próby i wydarzenia. Akredytacje są bezpłatne i imienne.
4.  Aby otrzymać akredytację, należy wypełnić FORMULARZ AKREDYTACJI
5. Wypełnione formularze należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: press@krt-festival.pl do 28.09.2016 r.
6. Akredytacje będą potwierdzane przez Biuro Prasowe Krakowskich Reminiscencji Teatralnych drogą mailową najpóźniej do 05.10.2016 r.
7. Akredytacje będzie można odbierać od 5 października 2016 r. w Biurze Festiwalowym Krakowskich Reminiscencji Teatralnych.
8. Biuro Festiwalowe mieści się w siedzibie Teatru BARAKAH przy ul. Paulińskiej 28, 31-065 Kraków,
tel. 12 397 80 47 (czynne od 1 września 2016, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00).

KORZYSTANIE Z AKREDYTACJI
1. Każdy akredytowany dziennikarz otrzymuje identyfikator 41. Krakowskich Reminiscencji Teatralnych.
2. Do wejścia na pokaz upoważnia TYLKO okazanie akredytacji w formie identyfikatora wraz z biletem na wybrane wydarzenie.  O udostępnieniu wejściówki odpowiednio wcześniej decyduje Biuro Prasowe
3. Duplikaty akredytacji nie będą wydawane.
4. Akredytacje, będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych, uważa się za nieważne.

Anna Wyrwik
press@krt-festival.pl