PROJEKTY

Nowy teatr – nowy odbiorca. Rozwój międzyregionalnej sieci współpracy partnerskiej – przepływ doświadczeń – wymiana idei.

Partnerski projekt ma przede wszystkim na celu budowę sieci współpracy między partnerami z Polski, Włoch, Niemiec i Łotwy. „Nowy teatr – nowy odbiorca…” to cztery przedsięwzięcia różne w formie, ale które łączy eksperymentalne podejście do odbioru sztuki performatywnej.  100% Kraków angażuje lokalną społeczność do stworzenia spektaklu o mieście i mieszkańcach Krakowa, #STALKER konfrontuje tradycyjny model odbioru teatru z rzeczywistością zapośredniczoną poprzez nowe technologie, Artistic City Trips łączy ze sobą zwykły spacer z przestrzenią i architekturą miasta, a Mobilna Akademia MAK bada konteksty, w których można interpretować współczesną sztukę i poszerzać jej znaczenie.

Ciagi znakow KOLOR pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

Zobacz IV wydarzenia w ramach projektu Nowy teatr – nowy odbiorca. Rozwój międzyregionalnej sieci współpracy partnerskiej – przepływ doświadczeń – wymiana idei:

1.  100% KRAKÓW Rimini Protokoll
2. MOBILNA AKADEMIA KRYTKÓW
3. ARTISTIC CITY TRIPS
4. #STALKER